Cena profesora Jindřicha Halabalu 2017

13. ročník medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru

Časový harmonogram 13. ročníka súťaže

Vyhlásenie súťaže: 02.05.2017
Zverejnenie súťažných podmienok: 12.05.2017
Termín pre doručenie prihlášok (on-line registrácia): 18.5.2017 - 18.06.2017
Termín pre doručenie vybraných súťažných prác: 01.10.2017

Vyhodnotenie a výstava súťažných návrhov vo Zvolene: inštalácia 6.11., vernisáž: 9.11.
Koniec výstavy: 29.11, deinštalácia 30.11-1.12.2017

Súťažné kategórie 13. ročníka

1. Dizajn nábytku - klauzúrne práce/semestrálne

2. Dizajn nábytku - záverečné práce 1. a 2. stupňa

3. Dizajn interiéru - klauzúrne práce/semestrálne práce

4. Dizajn interiéru - záverečné práce 1. a 2. stupňa

Z HISTÓRIE

Súťaž nesie meno Jindřicha Halabalu, výraznej osobnosti nábytkárskej tvorby bývalého Československa 20. storočia. Od medzivojnového obdobia až do svojej smrti v roku 1978 sa významne podieľal na zvyšovaní úrovne bývania a tvorbe nového, moderného životného štýlu. Svojim pedagogickým pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene (v súčasnosti Technická univerzita vo Zvolene) ovplyvnil nepriamo vznik terajšej Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov... viac