CENA VEREJNOSTI, máme víťazov, ceny venovala firma Mobilnet!
11. ročník medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru, Cena profesora Jindřicha Halabalu 2015

Prehľad víťazných projektov 2015

5. kategória- dizajnéri, umelci a doktorandi

Reagovaním na konkréte miesto formou site-specific inštalácie, sa predstavia:
ALLT STUDIO, Elena a Peter Simonik /ARC/ balkónik nad kaplnkou
Ute Deutz a Vladimír Kovařík /BOSOCCULUS/ nádvorie
Branislav Laho /BILBOARD, 2015/ premietanie v kaplnke
Piatu nesúťažnú kategóriu podporila firma Polytradece s.r.o. a dielne Technickej univerzity vo Zvolene. Za technickú podporu a pomoc pri prezentácii prác, ďakujeme Petrovi Kolmačkovi-spoločnosť ROBE lighting s.r.o., Branislavovi Bernárovi - Showmedia s.r.o., Ing. Jozefovi Švantnerovi-SLOS, za profesionálne osvetlenie.
 

CENA VEREJNOSTI

Vyhodnotenie!!!!!!!

 
1.kategória
Čierna ovca
Lívia Sládečková 
61 hlasov

2.kategória
FIT chair
Ján Štefkovič 
103 hlasov

3.kategória
Prechodné bývanie - Akadémia Rovas 
Mária Oravcová 
92 hlasov

4.kategória
Autonómny interiér 
Lenka Pitoňáková 
288 hlasov

Z HISTÓRIE

Súťaž nesie meno Jindřicha Halabalu, výraznej osobnosti nábytkárskej tvorby bývalého Československa 20. storočia. Od medzivojnového obdobia až do svojej smrti v roku 1978 sa významne podieľal na zvyšovaní úrovne bývania a tvorbe nového, moderného životného štýlu. Svojim pedagogickým pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene (v súčasnosti Technická univerzita vo Zvolene) ovplyvnil nepriamo vznik terajšej Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov... viac