Cena profesora Jindřicha Halabalu 2019

15. ročník medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru

UPOZORNENIE!
Online prihlášky do 15. ročníka súťaže, odoslané do 25.6.2019, neboli navedené do systému.
Prosíme, aby ste svoje online prihlášky odoslali znovu.
Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme. 


Prihlasovanie súťažných diel

Časový harmonogram 15. ročníka súťaže

Vyhlásenie súťaže: 02.05.2019
Zverejnenie súťažných podmienok: 03.06.2019
Termín pre doručenie prihlášok (on-line registrácia): 03.06.2019 - 10.07.2019
Termín pre doručenie vybraných súťažných prác: 01.10.2019

Vyhodnotenie a výstava súťažných návrhov vo Zvolene: inštalácia 5.11., vernisáž: 7.11.
Koniec výstavy: 29.11, deinštalácia 9.12-10.12.2019

Súťažné kategórie 15. ročníka

1. Dizajn nábytku - klauzúrne práce/semestrálne

2. Dizajn nábytku - záverečné práce 1. a 2. stupňa

3. Dizajn interiéru - klauzúrne práce/semestrálne práce

4. Dizajn interiéru - záverečné práce 1. a 2. stupňa

Z HISTÓRIE

Súťaž nesie meno Jindřicha Halabalu, výraznej osobnosti nábytkárskej tvorby bývalého Československa 20. storočia. Od medzivojnového obdobia až do svojej smrti v roku 1978 sa významne podieľal na zvyšovaní úrovne bývania a tvorbe nového, moderného životného štýlu. Svojim pedagogickým pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene (v súčasnosti Technická univerzita vo Zvolene) ovplyvnil nepriamo vznik terajšej Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov... viac