Cena profesora Jindřicha Halabalu 2021

17. ročník medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru

Prihlasovanie súťažných diel

Časový harmonogram 17. ročníka súťaže

Vyhlásenie súťaže: 21.6.2021 
Zverejnenie súťažných podmienok: 21.6.2021
Termín pre doručenie prihlášok 
(on-line registrácia): 21.6.2021 - 21.8.2021
Termín pre doručenie vybraných 
súťažných prác: 06.10.2021

Vyhodnotenie a výstava súťažných návrhov 
vo Zvolene: predbežne:
vernisáž: 11.11.2021
koniec výstavy: 3.12.2021
 

Súťažné kategórie 17. ročníka

1. Dizajn nábytku - klauzúrne práce/semestrálne

2. Dizajn nábytku - záverečné práce 1. a 2. stupňa

3. Dizajn interiéru - klauzúrne práce/semestrálne práce

4. Dizajn interiéru - záverečné práce 1. a 2. stupňa
 
5. Dizajn nábytku a interiéru – kategória doktorandi
 

Z HISTÓRIE

Súťaž nesie meno Jindřicha Halabalu, výraznej osobnosti nábytkárskej tvorby bývalého Československa 20. storočia. Od medzivojnového obdobia až do svojej smrti v roku 1978 sa významne podieľal na zvyšovaní úrovne bývania a tvorbe nového, moderného životného štýlu. Svojim pedagogickým pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene (v súčasnosti Technická univerzita vo Zvolene) ovplyvnil nepriamo vznik terajšej Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov.. viac