Technická univerzita vo Zvolene

Drevárska fakulta
Katedra dizajnu nábytku a interiéru

email:
cena.halabalu@gmail.com
telefón: +421 45 5206 396

adresa:
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta

Katedra dizajnu nábytku a interiéru

T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
Slovenská republika

MgA. Katarína Boborová ArtD.
kurátor súťaže Cena prof. Halabalu 2017