doc. Mgr.  Miroslav Debnár
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Slovenská republika / VŠVU 
Mgr. Katarína Hubová
Slovenské centrum dizajnu
Slovenská republika / SCD 
doc. Mgr. art. Marián Ihring ArtD.
Technická univerzita vo Zvolene
Slovenská republika / TUZVO 
Juhász István
Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Budapest
Maďarsko / MOME 
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická CSc.
Mendelova univerzita v Brne
Česká republika / MENDELU 
PhDr. Dagmar Koudelková
Masarykova univerzita v Brne
Česká republika / MU 
prof. akad. soch. Peter Paliatka
Paliatka Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovenská republika / STUBA 
Mgr.art. Jozef Suchoža ArtD.
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Sovenská republika / AKU 
prof. Ing. Tibor Uhrín ArtD.
Technická univerzita v Košiciach
Slovenská republika / TUKE