Zúčastnené školy
11. ročník 2015

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika / STUBA
Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika / TUKE
Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská republika / TUZVO
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovenská republika / VŠVU
České vysoké učení technické, Praha, Česká republika / ČVUT
Mendelova univerzita v Brně, Česká republika /MENDELU
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika / UJEP
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika / UTB
Vysoká škola uměleckoprùmyslová v Praze, Česká republika / VŠUP
Vysoké učení technické v Brne, Česká republika / VUT
Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika / ZCU
Technická univerzita v Liberci, Česká republika / TUL
Akademia Sztuk Piêknych w Katowicach, Poľsko / ASP
Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem, Budapest, Maďarsko / MOME
Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, Kortrijk, Belgicko/ HOWEST
Lund university v Lund, Švédsko / LU