Prihláška do súťaže

17. ročník súťaže

Základné údaje

Súťažné dielo

Maximálne 700 znakov
Maximálne 700 znakov
Maximálne 2500 znakov

Obrazové prílohy

Maximálna veľkosť jedného súboru 2MB, 150dpi, A4
Podporované typy: .jpg

Fotografia modelu s mierkou (s referenčným objektom)